Selecteer een pagina

Waarnemen, realiteit, context en geheel

Start 19 september 2019

DE LEERGANG

Wij hebben deze leergang opgezet voor mensen die met meer vaardigheid en plezier willen kunnen omgaan met de steeds veranderende en complexer wordende realiteit en context. En die de behoefte voelen om op andere dan de klassieke manieren te kunnen samenwerken, creëren en leidinggeven. We helpen je met het vinden van de wijze waarop je soepel en vaardig kunt blijven binnen de bestaande opvattingen over werk, mens en maatschappij. Dat doen we door het ontwikkelen van vaardigheden, die we allemaal intrinsiek bezitten, maar die in de huidige cultuur weinig of niet herkend en gebruikt worden.

MODERNE LEERWEG

Tijdens de leerdagen zijn we op velerlei manieren actief: we doen en ervaren,  beschouwen en bespreken, ontdekken en ontwerpen weer nieuwe zaken die we kunnen uitproberen. We werken met waarnemingsoefeningen, filosofie, theater, beweging, infographics, kunst, mens- en organisatiekunde etc. Vaak maken we gebruik van de kennis en ervaring van allerlei mensen en instituten die zich met soortgelijke vraagstukken bezig hebben gehouden. In die zin is de leeromgeving die we aanbieden een combinatie van een laboratorium en een leerweg.

De ervaring leert dat deelnemers op deze manier hun eigen unieke weg in het materiaal vinden, die past bij wat er nodig is voor hun werk- en leefomgeving.

WAT KUN JE ERMEE?

Na afloop van de leergang kun je jezelf, de mensen waar je leiding aan geeft en/of mee samenwerkt, helpen om veel lichtvoetiger en effectiever om te gaan met:

Automatisch en onbewust gedrag

Leiden veelal tot handelingen binnen het kader van zelfbehoud.

Vastzittende opvattingen en denkkaders

Grijpen terug naar verbeterde vormen binnen het vertrouwde veld van opvattingen, en brengen geen wezenlijke verandering.

Eigenbelang en bezit als eerste drijfveer van mens en organisatie

Vormen een obstakel om actief samen te kunnen werken en te kunnen bijdragen aan het geheel.

Heersende structuren, systematieken of methodes

Hebben grote invloed op het proces van samenwerken.

MODULES

De leergang bestaat uit zes tweedaagsen met onderstaande bouwstenen, die nadere invulling krijgen door de bijdragen die de groepsleden daar zelf aan leveren:

1 | Dynamiek van de attentie

De eerste tweedaagse gaat over de waarneming en de waarnemingsverwerking. We oefenen met waarnemen en maken gebruik van allerlei manieren om deze informatie te verwerken. We gaan aan de slag met vragen als: hoe kan je wakker en nauwkeurig observeren? Hoe maak je gebruik van diverse perspectieven en hoe verleg je je aandacht van statische feiten naar dynamische informatie? Op welke wijze blijf je bij de waarneming (feiten) en daarmee uit de analyse, interpretatie of zelfs het oordeel?

2 | Intentie

Deze module gaat over het onderzoeken van het denkproces en de manier waarop we dit bij onszelf en anderen kunnen stimuleren. Helder denken, het denkproces kunnen waarnemen, is een kunst die zeer behulpzaam is bij het omgaan met de realiteit – wat is de intentie van hetgeen we doen? De onzichtbaarheid van zaken als de persoonlijke opvatting, interpretaties, de structuur van een project of de vaststaande kaders van de expert, staan de helderheid van het denken in de weg. De basis van een goed gesprek ligt in de wakkerheid over ieders intentie.

3 | Equilibrium

In deze bijeenkomst staat het emotioneel-sociale vermogen centraal, dat ons in staat stelt om de context (ruimte) waar te nemen. ‘Voelen’ is de manier waarop we de waardering, de belangrijkheid van een fenomeen in zijn context waarnemen – voelt het nog goed? Aangezien we ons meestal concentreren op de emoties die dit oproept en hier bovendien vaak oordelen over hebben, maken we de informatie die we waarnemen persoonlijk. We missen daarmee de input van dit unieke vermogen waarmee we de waarden van anderen kunnen peilen en onze waarden kunnen afstemmen.

4 | Samenhang

Hier onderzoeken we het systemische: de verbinding tussen fenomenen in connectie met het geheel der dingen. We oefenen ons vermogen om met veel en complexe informatie om te gaan. Common sense, het vermogen om al je zintuigen in te zetten en te vertrouwen op je eigen systeem, helpt om onderscheid te maken in wat op dat moment in een situatie nodig is. We onderzoeken hoe we uit de ‘single loop’ komen en ons in meerdere velden tegelijkertijd kunnen bewegen. Velden als: grote hoeveelheden informatie, zaken die constant veranderen, nog ontdekken wat je moet weten, druk door angst voor de onzekerheid. 

5 | Creativiteit

We werken deze dagen met het gebruiken van “irrationele” informatie en hoe deze informatiebronnen herkenbaar zijn en hoe wij de invloed ervan kunnen vergroten. De niet lineaire en niet circulaire informatie is van groot belang bij het vernieuwen of  wezenlijk begrijpen van processen en structuren. Maar wellicht nog sterker uit zich de moeilijkheid van de irrationele informatie verwerking, wanneer mensen hun ingevingen en impulsen proberen te passen in de rationele vormen en verhoudingen en daardoor de essentie van de creativiteit dreigen te verliezen. We gaan dit raakvlak bestuderen en we oefenen hoe je creativiteit kan herkennen en stimuleren. Omgaan met onzekerheid, het onbekende, overmatige rationaliteit en de weerstand komende uit het geloof in de maakbaarheid en controle zijn vaardigheden die we oefenen. Creatieve informatie heeft een irrationeel  karakter, maar na toepassing een logische schoonheid.

6 | Toekomst

In de laatste bijeenkomst gaan we door diverse informatiebronnen te gebruiken en die in specifieke stappen te verwerken,  een realistisch toekomstbeeld ontwerpen. Vervolgens kijken we wat er nodig is om hetgeen we voor ons zien, te bereiken. Deze aanpak verschilt van de trend watching of scenario planningen, die meestal een projectie van het verleden op de toekomst bevatten. Voorspelbaarheid is zeer afhankelijk van innerlijke soepelheid en de mogelijkheid om omgeving en lijnen te verduidelijken, zonder deze in vorm of methodiek te vatten. Daarbij is rationele informatie op de juiste plek en context net zo van belang als de irrationele informatie over oorsprong en geheel.

WIJ ZOEKEN MENSEN DIE…

  1. De grenzen van de huidige maatschappelijke en menskundige opvattingen zijn tegengekomen.
  2. Binnen de bestaande krachtenvelden hun eigenheid en creativiteit willen ontdekken of behouden.
  3. Vragen hebben over de huidige ontwikkelingen in natuur en cultuur en hoe bij te dragen aan een oplossing.
  4. Willen weten hoe ze vastzittende processen zowel inhoudelijk als sociaal weer in beweging kunnen brengen.
  5. Meer uit anderen, hun team en afdeling willen halen, zonder dat vooraf duidelijk hoeft te zijn waar dit toe leidt.
  6. Graag vaardiger met complexe en dynamische informatie willen omgaan.
  7. Klaar zijn met de manier waarop nu wordt georganiseerd en ingericht.
  8. Bereid zijn hun ideeën en betrokkenheid te delen en te onderzoeken.
  9. Het leuk vinden nieuwe dingen te ontdekken en te maken.
  10. Graag iets in beweging zetten.

VAARDIGHEDEN EN UITGANGSPUNTEN

De vaardigheden die je nodig hebt om veel soepeler met de realiteit, context en connectie met het geheel om te gaan oefenen we in de leergang. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

1. We hebben de ‘basic needs’ vaardigheden (o.a. door Maslov benoemd), die in ons gedrag de boventoon voeren, actiever gemaakt.

Daartoe hebben we ze op een andere wijze geordend dan men tot nu toe gewend is. Het geeft ons de gelegenheid om te zien, hoe we ze kunnen omzetten naar moderne vaardigheden. Van ‘basic needs’ naar ‘active skills’.

2. De basis van de te oefenen vermogens ligt in de omkeer van de richting: van het eigen belang naar de bijdrage aan andere mensen, de realiteit, de context en het geheel der dingen. 

3. Een eigen, unieke ingang vinden in de hierboven benoemde vaardigheden is doorslaggevend voor een mens om op een soepele manier zijn eigen belang te kunnen overstijgen.

Dit vraagt actieve oefening, omdat wij deze kijk allemaal in ons dragen, maar die veel te weinig bewust toepassen. Ons overlevingsbewustzijn (van zorg en veiligheid tot zelfontplooiing) is sterk op zichzelf en/of de eigen groep gericht. Met deze survival kundigheden hebben we miljoenen jaren geoefend en we zijn er inmiddels zo bedreven in, dat we ons niet meer afvragen of ze nog wel van toepassing zijn.

4. Wij werken met feiten en conclusies die de realiteit, de context en de impact op het geheel meenemen. Onze disciplines zijn verwant aan de beoefening van filosofie, menskunde en kunst. Daarin durft men zich op nog niet gebaande, onzekere of zich constant ontwikkelende paden te begeven.

5. Wij zijn praktisch ingesteld en dat houdt in dat we veel gaan doen en al doende gaan ontdekken.

Desondanks stellen we de realiteit niet eenvoudiger voor dan zij is: we gaan double en triple loop leren en we gaan de complexiteit van de context doorgronden. En dat is hard werken.

COACHING

Naast de opleidingsdagen bieden we de deelnemers ook een aantal coaching momenten aan met als doel de integratie tussen leergang, werk- en levensomstandigheden te vergemakkelijken.

WIE ZIJN WIJ?

Wij werken als adviseur, ontwerper, coach of kunstenaar, onze achtergronden zijn zeer divers, maar we werken samen in UNITIATIVE. Ons gemeenschappelijk streven is bij te dragen aan de upgrade van onze basic-need vaardigheden (gewoonten) naar ‘active skills’, waarvan een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in realiteit, context en het geheel, de bron is. In de leergang bieden we aan hoever we met de bovengenoemde ontwikkelingen en inzichten zijn en werken er met de deelnemers verder aan.

Mensen die meewerken aan de leergang zijn: Marjolein Baars, Jan Peeters, Frank Bosboom, Carla Frayman, Huibert van Wijngaarden, Daniëlle Dictus, Peter Paul Gerbrands en zeker ook nog anderen.

BRONNEN

Wij maken gebruik van werk en inspratie van: Hannah Arendt, Peter Senge, Humberto Maturana, Karl Jaspers, Michael Checkov, Peter Brook, Jürgen Habermas, Carl Jung, Markku Wilenius, Dani Nabudere, David Kolb, Nick Zienau, Abraham Maslov, Marie Louise von Franz, Robert Hogervorst, Chris Argyris en vele anderen.

DATA

19-20 september, 31 oktober-1 november (Londen), 16-17 december, 27-28 januari, 5-6 maart (Berlijn), 16-17 april.

Dagen in Nederland van 09.30 tot 17.30 uur. In buitenland: donderdag 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 09.00 tot 16.00 uur.

KOSTEN

Van: Minimaal € 3500 (exclusief btw) voor particulieren tot Maximaal € 6500 (exclusief btw) voor middelgrote en grote organisaties. Lunches op de lesdagen zijn hierbij in begrepen. Reis en verblijf in Londen en Berlijn niet.

BROCHURE

Via onderstaande link kun je de brochure downloaden:
Leergang Waarnemen, Realiteit, Context en Geheel (PDF, 2Mb)

CONTACT EN DEELNAME

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel

Peter Paul Gerbrands: ‭06 55 76 59 02

5 + 9 =