Selecteer een pagina

Stimuleren
en uitdagen

Een vitaal gesprek van mens tot mens

In-company en voor individue deelnemers
(bij voldoende aanmeldingen)

Stimuleren en uitdagen gaat over

het ervaren, leren kennen en toepassen van zeven tools:
entree maken, contracteren, vier interventiestijlen en feedback. Tools die je zelfstandig kunt gaan inzetten in je eigen context en die anderen in staat stellen om het gesprek van mens tot mens te vitaliseren.

Wat neem je mee?

Een maatschappelijke vraag of een teamvraag die je gaat onderzoeken samen met de andere deelnemers.

Wat oefenen we?

Vanuit de praktijk is onze ervaring dat er in gesprekken regelmatig van het onderwerp wordt afgegaan. Meestal komt dat doordat iemand de verbinding met het onderwerp is kwijtgeraakt. De zeven tools zijn er om de ander te begeleiden om zelfstandig de weg naar het onderwerp terug te vinden.

Waarnemen staat centraal…

zodat we in de realiteit kunnen herkennen waar en wanneer je een tool kan inzetten om de ander te stimuleren en uit te dagen om zo volledig mogelijk bij te dragen aan het voorliggende onderwerp. Dit vergemakkelijkt het participatieproces.

Voor mensen die…

 • in teams aan complexe vraagtstukken werken.
 • in hun werk te maken hebben met standpunten en meningen en daar voorbij willen komen.
 • hun impact willen vergroten.

 

De zeven tools

Entree maken

Een manier om door uitwisselen van persoonlijke informatie in een korte tijd met elkaar vertrouwd te raken. Mensen zijn daardoor makkelijker op elkaar afgestemd voor het werk dat ze met elkaar gaan doen.
Dit doen we zodat mensen kunnen ervaren in wat voor context ze zich bevinden en zich daardoor meer op hun gemak kunnen voelen.

Contracteren

Bij contracteren spreek je af wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarbij van elkaar mag verwachtten. Op die manier kan je tijdens het samenwerken kijken of je nog met de juiste dingen bezig bent of dat wat er afgesproken is bijgesteld moet worden.

Vier interventiestijlen

Accepterende stijl

Stimuleren van het voelen bij de ander. Deze stijl gebruik je om een ander in staat te stellen om zijn/haar gevoelens of emoties een plek te geven. Hierdoor kan diegene een nieuwe verhouding vinden tot de situatie waarin die zich bevindt.

Beschrijvende stijl

Deze interventie nodigt de ander uit om de feitelijke situatie te beschrijven. Je gebruikt deze stijl wanneer iemand niet in staat is in het hier en nu aanwezig te zijn en tot handelen te komen.

Katalyserende stijl

Deze gespreksstijl stimuleert het denken van de ander zodat diegene zelfstandig zaken op een rij kan krijgen.

Uitdagende stijl

De uitdagende stijl wordt gebruikt wanneer iemand in patronen blijft hangen. Het is een stijl die de ander uitdaagt om buiten zijn/haar comfortzone te gaan opereren.

en

Feedback

Is een tool om zicht te krijgen op de impact die je hebt en in welke richting je je verder kunt ontwikkelen.

Programmaindeling

Dag 1

 • Kennismaken met elkaar en oefenen met Entree maken
 • Contracteren

Lunch

 • Accepterende stijl
 • Beschrijvende stijl

Dag 2

Kennismaken met en oefenen van:

 • Katalyserende stijl
 • Uitdagende stijl

Lunch

 • Feedback
 • Aanscherpen van eigen maatschappelijke en/of teamvraag

Terugkomochtend

Na twee maanden toepassen van de zeven tools in je eigen maatschappelijke context, komen we bijeen om ervaringen te delen, er lessen uit te trekken en in te gaan op vragen. 

Wat kun je met Stimuleren en Uitdagen?

 • Waarnemen en herkennen ‘wat vraagt deze situatie van mij?’ en actiegericht bijdragen door gebruik te maken van de zeven tools.
 • Omgaan met onzekerheid, het niet weten, laten ontstaan van andere perspectieven.
 • Systemisch kijken naar jouw specifieke maatschappelijk vraagstuk.
  Meer inzicht krijgen in jouw impact (en die van anderen) op je omgeving.

Door wie worden de dagen verzorgd?

Marjolein Baars draagt bij aan ‘meer menselijkheid’ in de wereld waarin we leven door perspectieven te verruimen, verbeeldingskracht actief en bewust in te zetten, te investeren in individuele talenten en ‘het onbekende’, het ‘niet weten’ te faciliteren.
Zij is theatermaakster en werkt met de Michael Chekhov acteertechniek in clownerie en als menskundig adviseur.

tinyhero.nl / destichtingkoffer.nl

Carla Frayman begeleidt organisaties, teams en professionals bij onderwerpen als waarnemen van feitelijke gebeurtenissen in relatie tot dynamieken, het stimuleren van systemisch denken en creativiteit, die leiden tot actief veranderen van mens en organisatie. Kortom de basis voor leven lang leren.

itfits.nu

Jan Peeters begeleidt organisaties bij de ontwikkeling van lerend vermogen, sociaal vermogen en systemisch kijken zodat ze adaptief kunnen handelen in een complexe en dynamische wereld. Wakkere waarneming is het uitgangspunt. D.m.v. co-creatie wordt er gewerkt aan innovaties waarin de mens en de essentie van de organisatie centraal staan.

energiek-leren.nl

Kosten

Prijs voor deelnemers uit organisaties: € 960 Prijs privé: € 640 De bedragen zijn inclusief lunch en btw.

Aantal deelnemers

minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers

Aanmelden en meer informatie

Voor aanvullende informatie of aanmelding, neem dan contact op met een van ons via de telefoonnunmmers hieronder of stuur een bericht via het contact formulier.

Aanmelden kan bij:

Marjolein Baars: 06-27 36 64 62

Carla Frayman: 06-21 83 40 92

Jan Peeters: 06-28 88 51 12

Voor aanmelding en meer informatie

10 + 10 =